Dovolenka - zastupovanie

MUDr. Jana Petrášová nozdinuje v dňoch 20. - 31. 7. - zastupuje MUDr. Novotová, Trenčín - Zlatovce, Na dlinách 27, tel. číslo do ambulancie:hd 032/7437128 

Doporučujeme len v nevyhnutných prípadoch.                    

Chorí pacienti do 11:30 len po telefonickej konzultácii - TELEMEDICÍNA! 

Od 16.00 - 22.00 detská pohotovosť.