Vitajte na stránke pediatričky a infektologičky

Mimoriadny oznam:

Zmena harmonogramu práce v ambulancií pre deti a dorast pre pandémiu COVID-19:

od 7.30 - 10.00:

 • Prevencie, prehliadky, poradne

 • Odbery, podanie inekcie, výtery

 • Očkovanie

 

od 10.00:

 • TELEMEDICÍNA, dištančné vyšetrenie 

(Po telefonickom dohovore s lekárom, lekárske vyšetrenie chorého dieťaťa           v doprovode jedného rodiča.)

od 12.30:

 • Administratíva

 

Po zrušení krízové stavu pre COVID-19 naďalej platí mimoriadna situácia vyhlásená ministrom zdravotníctva, usmernenenie hlavnej odborníčky pre primárnu pediatriu a hlavného hygienika v SR

REŽIM RIADENÉHO PRÍSTUPU DO AMBULANCIÍ PRIMÁRNYCH PEDIATROV:

 • TELEMEDICÍNA - telefonické konzultácie, predpisy liekov...
 • Objednávanie pacientov na vyšetrenie až po TELEFONICKEJ KONZULTÁCII
 • Vstup do ambulancie po vstupnej TRIÁŽI (kontakt s COVID-19, karanténa...)
 • Na vyšetrenie dieťaťa a do poradne len s doprovodom jedného rodiča
 • Povinné prekrytie dýchacích ciest u dieťaťa od dvoch rokov života a u rodiča
 • Dezinfekcia rúk pri vstupe do ambulancie

Ďakujeme za pochopenie :)

                                                          

Mudr. Jana Petrášová

 

Už v pôrodnici sa Vás môžu spýtať, či si ste už vybrali detského lekára pre Vaše dieťatko. Je preto dobré vybrať si ho dopredu a po pôrode mu zavolať a dohodnúť sa na prvej návšteve, ktorá obvykle prebehne u Vás doma alebo v ambulancii po príchode z pôrodnice. Sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade, že sú Vaše deti už väčšie.

 Ponúkame Vám lekárske služby vrátane očkovania, preventívnych prehliadok, liečby a poradenskej starostlivosti pri využívaní produktov JUST a Nahrin v liečbe...

 

 

Nájdete nás na adrese: Bánovská 123, Trenčianska Turná.