Vitajte na stránke pediatričky a infektologičky

Mimoriadny oznam:

 
Dňa 13.08.2021- Skrátená ordinácia do 12:00 hod. z technických dôvodov- oprava radiátorov...
 
 

Dovolenka: 16.08. - 27. 08. 2021 -  zastupuje MUDr. Meňhertová,         

 Trenčín - Jilemnického ul. č.10, (oproti Pardonu)  tel. číslo do ambulancie: 032/6402144   

 Chorí pacienti - len po telefonickom dohovore od 9.30 do 11.30 .

Detská pohotovosť- Fakultná nemocnica Trenčín od 16.00 do 22.00.

 

Dovolenka: 30.08.-31.08.2021- zastupuje MUDr. Chudý,

Trenčín- Zlatovská ul. 2210, tel.číslo do ambulancie:032/6526089

Chorí pacienti -len po telefonickom dohovore od 9.30  do 11.30.

Detská pohotovosť - Fakultná nemocnica Trenčín od 16.00 do 22.00.

 

 Do 12.00: TELEMEDICÍNA - telefonická konzultácia s lekárom

Detská pohotovosť - Fakultná nemocnica Trenčín: 

pracovné dni: 16.00 - 22.00

víkend/sviatok: 7.00 -22.00

telefónne číslo: 032/65 66 609

 

Mimoriadny oznam:

Zmena harmonogramu práce v ambulancií pre deti a dorast pre pandémiu COVID-19:

od 7.30 - 10.00:

 • Prevencie, prehliadky, poradne

 • Odbery, podanie inekcie, výtery

 • Očkovanie

 

od 10.00:

 • TELEMEDICÍNA, dištančné vyšetrenie 

(Po telefonickom dohovore s lekárom, lekárske vyšetrenie chorého dieťaťa           v doprovode jedného rodiča.)

od 12.30:

 • Administratíva

 

Po zrušení krízové stavu pre COVID-19 naďalej platí mimoriadna situácia vyhlásená ministrom zdravotníctva, usmernenenie hlavnej odborníčky pre primárnu pediatriu a hlavného hygienika v SR

REŽIM RIADENÉHO PRÍSTUPU DO AMBULANCIÍ PRIMÁRNYCH PEDIATROV:

 • TELEMEDICÍNA - telefonické konzultácie, predpisy liekov...
 • Objednávanie pacientov na vyšetrenie až po TELEFONICKEJ KONZULTÁCII
 • Vstup do ambulancie po vstupnej TRIÁŽI (kontakt s COVID-19, karanténa...)
 • Na vyšetrenie dieťaťa a do poradne len s doprovodom jedného rodiča
 • Povinné prekrytie dýchacích ciest u dieťaťa od dvoch rokov života a u rodiča
 • Dezinfekcia rúk pri vstupe do ambulancie

Ďakujeme za pochopenie :)

                                                         

Mudr. Jana Petrášová

 

Už v pôrodnici sa Vás môžu spýtať, či si ste už vybrali detského lekára pre Vaše dieťatko. Je preto dobré vybrať si ho dopredu a po pôrode mu zavolať a dohodnúť sa na prvej návšteve, ktorá obvykle prebehne u Vás doma alebo v ambulancii po príchode z pôrodnice. Sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade, že sú Vaše deti už väčšie.

 Ponúkame Vám lekárske služby vrátane očkovania, preventívnych prehliadok, liečby a poradenskej starostlivosti pri využívaní produktov JUST a Nahrin v liečbe...

 

 

Nájdete nás na adrese: Bánovská 123, Trenčianska Turná.