Kontakt

 

Neštátne zdravotnícke zariadenie pre deti a dorast

ordinacia.jp@gmail.com

Bánovská 123
913 21 Trenčianska Turná

Tel. číslo do ambulancie: 032 / 65 85 244