Zmena harmonogramu práce v ambulancií pre deti a dorast pre pandémiu COVID-19 od 02. 09. 2020:

od 7.30 - 10.00:

 • Prevencie, prehliadky, poradne

 • Odbery, podanie inekcie, výtery

 • Očkovanie

 

od 10.00:

 • TELEMEDICÍNA, dištančné vyšetrenie 

(Po telefonickom dohovore s lekárom, lekárske vyšetrenie chorého dieťaťa           v doprovode jedného rodiča.)

od 12.30:

 • Administratíva

 

Po zrušení krízové stavu pre COVID-19 naďalej platí mimoriadna situácia vyhlásená ministrom zdravotníctva, usmernenenie hlavnej odborníčky pre primárnu pediatriu a hlavného hygienika v SR

REŽIM RIADENÉHO PRÍSTUPU DO AMBULANCIÍ PRIMÁRNYCH PEDIATROV:

 • TELEMEDICÍNA - telefonické konzultácie, predpisy liekov...
 • Objednávanie pacientov na vyšetrenie až po TELEFONICKEJ KONZULTÁCII
 • Vstup do ambulancie po vstupnej TRIÁŽI (kontakt s COVID-19, karanténa...)
 • Na vyšetrenie dieťaťa a do poradne len s doprovodom jedného rodiča
 • Povinné prekrytie dýchacích ciest u dieťaťa od dvoch rokov života a u rodiča
 • Dezinfekcia rúk pri vstupe do ambulancie

Ďakujeme za pochopenie :)

 

 

 Do 12.00: TELEMEDICÍNA - telefonická konzultácia s lekárom

Detská pohotovosť - Fakultná nemocnica Trenčín: 

pracovné dni: 16.00 - 22.00

víkend/sviatok: 7.00 -22.00

                                                telefónne číslo: 032/65 66 609